Ochotníci

Navštivte nás na našich oficiálních stránkách na www.zaoponou.com.

Ochotnický spolek ZA OPONOU vznikl při SDS Klatovy v únoru roku 2008 z podnětu samotných herců, kteří toužili po kvalitním zázemí, které by jim umožnilo provozovat jejich umění. Díky vstřícnosti vedení divadla nově založený spolek debutoval již v květnu téhož roku komedií „Krev šlechtice aneb Vliv osikového kůlu na velikost populace v jižních Karpatech“.

Kontaktní adresy:

Vedoucí souboru:
Jiří Matějka
Telefon: 731 508 843
E-mail: ZaOponou@email.cz

Produkční souboru:
Eliška Luňáčková
E-mail: Eliska.Lunackova@seznam.cz

Těšíme se na shledání s Vámi na některém našem představení!


Novinky a aktuality

Sledujte naše www stránky www.zaoponou.com a náš facebook: