Přihláška k předplatnému

Údaje o Vás

Titul
Jméno
Příjmení
Ulice, číslo
Obec
PSČ
Telefon
E-mail
Mám zájem o skupinu
Počet míst (1 až 10)
PREFEROVANÉ MÍSTO V HLEDIŠTI
STÁVAJÍCÍ předplatitelé, vyplňte řadu a sedadlo.
NOVÍ předplatitelé – pro informace o volných místech nás kontaktujte telefonicky nebo e-mailem.
Pro lepší orientaci je níže přiložen plánek sálů.
Pro skupinu B, C, D, K, S:
přízemí / balkón / postranní balkón vpravo / postranní balkón vlevo
řada + sedadlo
Pro skupinu P divadelní klub
stůl a sedadlo
Průkaz ZTP
Pokud vlastníte průkaz/průkazy ZTP, vypište jejich čísla
Případné další požadavky a poznámky


Orientační plánek divadla v Klatovech

 

Orientační plánek divadelního klubu v Klatovech

 


Orientační plánek KD Sokolovna Sušice