Přístupnost

Tyto webové stránky se snaží reflektovat pravidla přístupnosti, použitelnosti a bezbariérovosti ke splnění důležitých zásad přístupnosti podle metodik Best Practice - Pravidla pro tvorbu přístupného webu.

Pro popis všech informací na tomto webu je použit značkovací jazyk XHTML 1.0 Transitional, pro popis vizuální prezentace se využívá technologie kaskádových stylů CSS. Stránky lze zobrazit v textovém režimu, který postrádá veškeré grafické ovládací prvky.

Texty lze je jednoduše zvětšovat a zmenšovat pomocí standardních nástrojů internetových prohlížečů. Uspořádání a ovládání stránek je navrženo tak, aby stránky byly dostupné jak pro alternativní prohlížeče, tak i pro osoby se specifickými potřebami.

Pokud naleznete na těchto stránkách cokoliv, co by neodpovídalo výše uvedeným požadavkům přístupnosti, informujte nás prosím, provedeme kroky k odstranění těchto nedostatků.

Kontakt na správce webu:

Webdesign & technologie & hosting : ŠumavaNet.CZ - info@sumavanet.cz